కేదార్ భక్తులకు శివలింగాలు

కేదార్ భక్తులకు శివలింగాలు

ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం కేదార్​నాథ్​ ఆలయాన్ని దర్శించిన భక్తులకు ఇకపై శివలింగాల ప్రసాదం అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ శివలింగాలు తక్కువ ధరకే భక్తులకు లభించను

Read More