అల్లం...రక్తపోటుకు వేస్తుంది కళ్లెం - Ginger aids in controlling blood pressure

అల్లం…రక్తపోటుకు వేస్తుంది కళ్లెం

మీకు హైబీపీ ఉందా. దీనిని నియంత్రించుకునేందుకు వందల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి మందులు కొంటున్నారా? ఇవి వాడితే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే ప్రమాదముందని తెలిసినా.. తప

Read More