ఇద్దరు ఏపీ IAS అధికారులకు వారం జైలుశిక్ష-నేరవార్తలు

ఇద్దరు ఏపీ IAS అధికారులకు వారం జైలుశిక్ష-నేరవార్తలు

* ఇద్దరు ఐఏఎస్ అధికారులకు జైలు శిక్ష - చిరంజీవి చౌదరి, గిరిజా శంకర్‍లకు వారం జైలు శిక్ష విధించిన హైకోర్టు - కోర్టు ఉత్తర్వులను అమలు చేయకపోవడంతో హైకోర్

Read More