మీ అబ్బాయి కన్నా అమ్మాయికే ఎక్కువ బోర్-Girls Feel More Bored Compared To Boys-Telugu Kids News

మీ అబ్బాయి కన్నా అమ్మాయికే ఎక్కువ బోర్

పిల్లల పెంపకంలో కౌమారదశ చాలా కీలకమైనది. పైగా ఎనిమిదో తరగతి దాటిన దగ్గర్నుంచి చాలామంది పిల్లలు బోర్‌ అనడం వింటుంటాం. అయితే ఇలా బోర్‌గా ఫీలవడం అబ్బాయిలత

Read More