విజయవంతంగా డెట్రాయిట్ జీటీఏ సదస్సు

విజయవంతంగా డెట్రాయిట్ జీటీఏ సదస్సు

గ్లోబల్ తెలంగాణ సంఘం (జీ.టి.ఎ) యూ.ఎస్.ఏ ఆవిర్భావ బోర్డు సమావేశం శనివారం మిషిగన్ రాష్ట్రంలోని డెట్రాయిట్ నగరంలో నిర్వహించారు. తెలంగాణ సమాజానికి సంబంధిం

Read More