ఈ మిఠాయి పూత బంగారం!

ఈ మిఠాయి పూత బంగారం!

బంగారంతో చిన్న ఉంగరం చేయించుకోవటానికే చుక్కలు కనిపిస్తున్న ప్రస్తుత సమయంలో గుజరాత్​ సూరత్​లోని ఓ మిఠాయిల వ్యాపారి ఏకంగా బంగారం పూతతో స్వీట్లు తయారు చే

Read More