కోవిద్ నుండి కోలుకున్నాక గుండెపోటు

కోవిద్ నుండి కోలుకున్నాక గుండెపోటు

కొవిడ్​ నుంచి కోలుకున్న వారిలో పెరుగుతున్న గుండె పరిమాణం! గుజరాత్​ రాజ్​కోట్​లో 70 కార్డియోమెగాలి కేసులు నమోదైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. - కొవిడ్

Read More