దీపావళి రోజున లక్ష్మీదేవిని పూజించాలి

దీపావళి రోజున లక్ష్మీదేవిని పూజించాలి

దీపావళి సమయంలో లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తే... ఆ తరువాతి రోజునుంచీ హరిహరులను స్తుతించే భక్తులతో, అయ్యప్ప దీక్షను స్వీకరించే స్వాములతో ఆలయాలన్నీ కళకళలాడే పవి

Read More