రాయలసీమలో వజ్రాల వాన

రాయలసీమలో వజ్రాల వాన

వానాకాలం వచ్చిందంటే చాలు అనంతపురం జిల్లాలోని గుత్తి వజ్రకరూరు, కర్నూలు జిల్లాలోని తుగ్గలి మొదలైన మండలాలలో వజ్రాలవేట మొదలైతుంది. వర్షానికి భూమిపై ప

Read More