టోల్ ఫ్రీ టెక్నాలజీ ఇది

టోల్ ఫ్రీ టెక్నాలజీ ఇది

ఏదైనా అత్యవరసర సమయంలో టోల్‌ఫ్రీ నెంబర్లకు ఫోన్లు చేస్తుంటాం. అయితే ‘దెర్ ఈజ్ నో ఫ్రీ లంచ్’ అని ఆంగ్లంలో ఒక సామెత ఉంది. ఏదీ ఉచితం కాదనేది దానర్థం. విని

Read More