మోడీ హ్యూస్టన్ సభకు తుఫాను అడ్డంకి

మోడీ హ్యూస్టన్ సభకు తుఫాను అడ్డంకి

హౌడీ మోదీ సభపై వరుణుడి దెబ్బ పడుతోంది. పెను తుఫాను ‘ఇమెల్డా‘ కారణంగా టెక్సస్‌ రాష్ట్రమంతటా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. 10 కౌంటీల్లో ఎమర్జెన్

Read More