హ్యూస్టన్‌లో హౌడీ మోడీ విజయవంతం

హ్యూస్టన్‌లో హౌడీ మోడీ విజయవంతం

హ్యూస్టన్‌ ఉర్రూతలూగింది! ‘హౌడీ మోదీ’ నినాదాలతో హోరెత్తింది. ఆనందోత్సాహాలతో తీన్‌మార్‌ ఆడింది! కార్యక్రమానికి హాజరైన అభిమానుల సంరంభం అంతా ఇంతాకాదు!

Read More