హైదరాబాద్‌లో ఖర్జూర పండుగ

హైదరాబాద్‌లో ఖర్జూర పండుగ

రంజాన్‌ అనగానే గుర్తుకుచ్చేది ఖర్జూరం. ముస్లింలు పవిత్రంగా భావించే రంజాన్‌ మాసంలో ప్రతిరోజూ ఈ పండు తిననివారు ఉండరంటే అతిశయోక్తికాదు. ఉపవాస దీక్షలు పాట

Read More