తానా పత్రికలో ప్రతి పైసాకు లెక్క రాస్తా – TNIతో కోశాధికారి అభ్యర్థి కొల్లా అశోక్

తానా పత్రికలో ప్రతి పైసాకు లెక్క రాస్తా – TNIతో కోశాధికారి అభ్యర్థి కొల్లా అశోక్

తానాకు రాబడి-ఖర్చులు, విరాళాలకు సంబంధించిన ప్రతి పైసా లెక్క తానా పత్రికలో ప్రచురించే విధంగా చర్యలు చేపడతానని 2021 తానా ఎన్నికల్లో నిరంజన్ ప్యానెల్ నుం

Read More