ఇడ్లీ అంటే బెంగుళూరు వాళ్లు చచ్చిపోతారు

ఇడ్లీ అంటే బెంగుళూరు వాళ్లు చచ్చిపోతారు

సాధారణంగా చాలామంది ఉదయాన్నే అల్పాహారంగా ఇడ్లీని తినడానికి ఇష్టపడతారు. త్వరగా జీర్ణమైపోవడంతో పాటు ఆరోగ్యానికి ఇడ్లీ మంచిదని ఆహార నిపుణులు చెబుతుంటారు.

Read More