సగటు భారతీయుడు జుర్రేసే మద్యం-6లీటర్లు-An Indian is drinking 6liters of alcohol on an average-TNILIVE

సగటు భారతీయుడు జుర్రేసే మద్యం-6లీటర్లు

ఇటీవల జర్మనీకి చెందిన పరిశోధకులు పలు దేశాల్లో ఆల్కహాల్ వినియోగంపై అధ్యయనం చేశారు. అందులో మనం దేశం కూడా ఉంది. మన దేశంలో గత ఏండేండ్ల కాలంలో ఆల్కహాల్ విన

Read More