ఒకరికి కోవిద్ వస్తే 15రోజులు సెలవు

ఒకరికి కోవిద్ వస్తే 15రోజులు సెలవు

కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైనా కరోనా బారిన పడితే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 15 రోజుల ప్రత్యేక సెలవు మంజూరు చేయనున్నట్టు కేంద్రం ప్రకటించింది. వీటిని ప్రత్యేక సెలవ

Read More