ఇండియా సామర్థ్యం అసామాన్యం

ఇండియా సామర్థ్యం అసామాన్యం

‘భారత్‌కు చాలా సామర్థ్యం ఉంది.. కానీ వేగవంతమైన వృద్ధిరేటే అవసరం..ఈ క్రమంలో ఎన్ని అడ్డంకులను తొలగించడానికి సిద్ధంగా ఉంది అనేది ముఖ్యం’ అని అని పెప్సీకో

Read More