ట్రూఅప్ పేరిట ₹3600కోట్ల రాబడి లక్ష్యం-వాణిజ్యం

ట్రూఅప్ పేరిట ₹3600కోట్ల రాబడి లక్ష్యం-వాణిజ్యం

* వినియోగదారులపై ట్రూఅప్‌ మోత- ఈ నెల నుంచే భారీ వసూళ్లు- 8 నెలల్లో 3,600 కోట్లు లాగడమే లక్ష్యం- ఇప్పటికే గుట్టుగా మరో రెండు చార్జీలు- ఏడాదిలోనే 6 వేల

Read More