ఏపీని చెడగొట్టింది చంద్రబాబే!

ఏపీని చెడగొట్టింది చంద్రబాబే!

చంద్రబాబు కారణంగా ఏపీ చాలా నష్టపోయింది.. ప్రాజెక్టులపైగత ప్రభుత్వంలో నిర్లక్ష్యం చేశారు.. చంద్రబాబు నాయుడు విమర్శిస్తున్న ప్రజలు హర్షిస్తారు

Read More