ఇతగాడికి జ్యోతిష్యం పిచ్చ కడు మెండు సుమీ - karnataka-cm-yadiyurappa-chnaged-his-name-4times

ఇతగాడికి జ్యోతిష్యం పిచ్చ కడు మెండు సుమీ

పేర్లు మార్చుకుంటే ఫేట్‌ (తలరాత) కూడా మారుతుందని చాలా మంది నమ్ముతుంటారు. ఇందుకు ప్రముఖులు అతీతులేం కాదు. ఎక్కువగా సినిమా వాళ్లు, క్రీడాకారులు వారి పేర

Read More