వాట్సాప్‌లో పిచ్చి వేషాలు. మక్కెలు ఇరగ్గొట్టిన పోలీసులు.

వాట్సాప్‌లో పిచ్చి వేషాలు. మక్కెలు ఇరగ్గొట్టిన పోలీసులు.

కరోనా పాజిటివ్‌ విద్యార్థిని ఫొటోను వాట్సాప్‌లో స్టేటస్‌గా పెట్టి వైరల్‌ చేసినందుకు కర్ణాటక పోలీసులు ఓ యువకుడిని అరెస్ట్‌ చేశారు. రాష్ట్రంలోని విజయపుర

Read More