హైదరాబాద్ వాసులపై పెరగనున్న ఆస్తిపన్ను

హైదరాబాద్ వాసులపై పెరగనున్న ఆస్తిపన్ను

రాజధానిలో ఆస్తిపన్నుకు రెక్కలు రాబోతున్నాయి. ఇంటి అద్దెను ప్రాతిపదికగా తీసుకుని పన్ను విలువను నిర్ధరించే ప్రస్తుత విధానానికి స్వస్తి పలికి.. భూమి రిజి

Read More