మేము అహోరాత్రులు శ్రమిస్తుంటే…ఏందివయ్యా మీ లొల్లి?

రాష్ట్రంలో కరోనా నియంత్రణకు అహోరాత్రులు కష్టపడుతున్నామని తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్‌ అన్నారు. ప్రజలంతా తమ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని.. ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం పనికి

Read More