సిద్ధిపేటలో అత్యాధునిక పోలీస్ కమీషనరేట్ ప్రారంభం-తాజావార్తలు

సిద్ధిపేటలో అత్యాధునిక పోలీస్ కమీషనరేట్ ప్రారంభం-తాజావార్తలు

* రానున్న శతాబ్దకాలానికి ఉపయోగపడేలా కొత్తగా నిర్మించే పరిపాలనా సంబంధిత భవనాలు ఉండాలన్నది రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అభిలాష. ముఖ్యమంత్రి ఆకాంక్ష కనుగు

Read More