ఏపీ తెలంగాణా మధ్య ప్రయాణాలపై ఆంక్షలు ఉండవు

ఏపీ తెలంగాణా మధ్య ప్రయాణాలపై ఆంక్షలు ఉండవు

అన్ని రాష్ట్రాల ప్రధాన కార్యదర్శులకు కేంద్ర హోంశాఖ కార్యదర్శి అజయ్‌ భల్లా లేఖ. అంతర్రాష్ట్ర రవాణాపై ఆంక్షలు ఉండకూడదని ఆదేశం. వ్యక్తులు, వస్తువుల

Read More