గాంధీ ఉద్యోగులతో కేసీఆర్ డీల్-తాజావార్తలు

గాంధీ ఉద్యోగులతో కేసీఆర్ డీల్-తాజావార్తలు

* కొలిక్కి వచ్చిన గాంధీ ఆస్పత్రి అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల తో ప్రభుత్వ చర్చలు..నర్సులకు 17 వేల 500 ల నుండి, 25 వేలు... కరోనా డ్యూటీలు చేస్తున్న వాళ్లకు

Read More