మేమే వచ్చి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేస్తాం

మేమే వచ్చి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేస్తాం

ప్రభుత్వ సంస్థలు రైతుల వద్దకే వచ్చి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేస్తాయని, మార్కెట్లకు ధాన్యం తీసుకొచ్చి రైతులు ఇబ్బంది పడొద్దని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశ

Read More