ఆ దుర్గంధభూయిష్టమైన నోరు ఇలా శుభ్రం చేసుకోండి

ఆ దుర్గంధభూయిష్టమైన నోరు ఇలా శుభ్రం చేసుకోండి

నోటి దుర్వాసన సమస్య వచ్చిందంటే అందుకు ప్రధానంగా రెండు కారణాలుంటాయి. మొదటిది సరైన నోటి శుభ్రత (ఓరల్‌ హైజీన్‌) పాటించకపోవడం, రెండవది కడుపులో జీర్ణవ్యవస్

Read More