సింహాచలం అప్పన్న సాక్షిగా ₹1.4కోట్లకు టొకరా!

సింహాచలం అప్పన్న సాక్షిగా ₹1.4కోట్లకు టొకరా!

అప్పన్న బంగారం పేరిట రూ.1.44 కోట్లకు టోకరా బంగారు బిస్కెట్లు కొనుగోలు చేసినట్లుగా శ్రావణి.. ఏఈవోకి పంపించిన బిల్లు శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనృసింహస్వ

Read More