లేయర్ ధగధగలు

లేయర్ ధగధగలు

నగల్లో సరికొత్త ట్రెండ్లు నిరంతరం పుడుతూనే ఉంటాయి.. వాటి ఆదరణ కూడా అలాగే సాగుతూ ఉంటుంది. అలా చెప్పుకోదగిన జ్యువెలరీ ట్రెండ్‌...‘లేయర్‌ జ్యువెలరీ’! ఈ త

Read More