మంగళగిరి క్రీడాకారిణికి లోకేష్ ఆర్థిక సాయం

మంగళగిరి క్రీడాకారిణికి లోకేష్ ఆర్థిక సాయం

మంగళగరికి చెందిన ప్రతిభ కలిగిన పేద క్రీడాకారిణి చంద్రికకు తెదేపా జాతీయ కార్యదర్శి నారా లోకేశ్ తెదేపా తరఫున ₹2.5లక్షలు ఆర్థిక సాయాన్ని అందజేశారు. ఎన్నా

Read More