మొన్న బెజవాడ…నేడు భాగ్యనగరి!

మొన్న బెజవాడ…నేడు భాగ్యనగరి!

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు కరోనాకు ముందు.. తర్వాతలా మారాయి. ఇంతకాలం మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలుగా సాగిన అద్దె ఇళ్ల సంబరం.. ఇప్పుడు యజమానులకు కంటి మీద

Read More