బందరు శక్తిపటం ప్రత్యేకతలు

బందరు శక్తిపటం ప్రత్యేకతలు

శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో పూజలతో కొందరు అమ్మవారిని కొలుస్తారు. మరికొందరు శక్తిపటాలను ఎత్తుకుని మొక్కుబడులు తీర్చుకుంటారు. దేశంలో కోల్‌కతా తరువాత జిల్లా

Read More