ఏసీబీ వలలో మదనపల్లి VRO-నేరవార్తలు

మామిడితోటల్లో రికార్డింగు డ్యాన్సులు. పోలీసుల దాడులు-నేరవార్తలు

* దేవరపల్లి మండలం లక్ష్మీపురంలో శివారు తోటల్లో రికార్డింగ్ డ్యాన్సులు.దాడి చేసి ఇద్దరు యువతులు, ఇద్దరు డ్యాన్సర్లు, ఒక నిర్వహకుడిని అరెస్ట్ చేసిన కొవ్

Read More