మలేషియాలో అట్టహాసంగా బతుకమ్మ సంబరాలు

మలేషియాలో అట్టహాసంగా బతుకమ్మ సంబరాలు

మలేషియా తెలంగాణ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యములో బతుకమ్మ పండుగను ఈ సంవత్సరం కూడా కరోనా విపత్తు కారణముగా అంతర్జాల వేదికగా నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ ఉత్సవాలకు ముఖ్య

Read More