ఈ పర్యాటక ద్వీపంలో ఒక రాత్రి ₹58లక్షలు

ఈ పర్యాటక ద్వీపంలో ఒక రాత్రి ₹58లక్షలు

పర్యాటకులను ఎక్కువగా ఆకట్టుకునే ప్రాంతం మాల్దీవులు. 26 ద్వీపాల సముహమైన మాల్దీవ్స్‌లో సహజమైన బీచ్‌లు, చల్లటి వాతావరణంతో స్వర్గాన్ని తలపిస్తుంది. అంతేగా

Read More