తిరుపతిపై ఆన్‌లైన్ గేమ్ రూపొందించిన వ్యక్తి అరెస్ట్

తిరుపతిపై ఆన్‌లైన్ గేమ్ రూపొందించిన వ్యక్తి అరెస్ట్

తిరుపతికి చెందిన వరదాచారి సురేష్ అనే వ్యక్తి 'తిరుపతి హిల్ క్లైబింగ్ రేసింగ్ గేమ్ అండ్ తిరుపతి బస్ డ్రైవర్" అనే పేరుతో ఆన్లైన్ లో గేమ్ తయారు చేయడంతో

Read More