పవన్ పర్యటనలో అపశృతి-నేరవార్తలు

పవన్ పర్యటనలో అపశృతి-నేరవార్తలు

* పామర్రు మండలం కనుమూరు వద్థ జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాన్ ర్యాలీలో అపశృతి.రెండు కార్ల మధ్య ఇరుక్కున్న బైక్.బైక్ పై వున్న వ్యక్తి కి విరిగిన కాలు.

Read More