14 రోజులు క్వారంటైన్‌కు సిద్ధపడి రండి

14 రోజులు క్వారంటైన్‌కు సిద్ధపడి రండి

పద్నాలుగు రోజుల క్వారంటైన్ రెడీ అయితే ఎక్కడి నుంచైనా ప్రవాసాంధ్రులు తమ సొంత ప్రాంతాలకు రావాలని లేకపోతే ఎక్కడి వారక్కడే లాక్ డౌన్ పీరియడ్ ముగిసే వరకు వ

Read More