ప్రారంభమైన మాతా వైష్ణో దేవి ఆలయం

ప్రారంభమైన మాతా వైష్ణో దేవి ఆలయం

కరోనా కారణంగా ఆరు నెలలుగా నిలిచిపోయిన మాతా వైష్ణో దేవి యాత్ర తిరిగి ఆదివారం ప్రారంభమైంది.  ఆలయ దర్శనానికి నిర్వాహకులు  అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశా

Read More