అవినీతి మేయర్ల బరువు తూచి…కుళ్లిన టమాటాలతో కొడతారు

అవినీతి మేయర్ల బరువు తూచి…కుళ్లిన టమాటాలతో కొడతారు

అధికారంలో ఉన్నవారు అవినీతికి పాల్పడతారని విమర్శలు వస్తుంటాయి. అందరూ అవినీతికి పాల్పడకపోవచ్చు.. కానీ లంచాలు తీసుకొని, వృత్తికి మచ్చ తెచ్చే వారు కొందరుం

Read More