మేనోపాజ్ దశలో ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి?

మేనోపాజ్ దశలో ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి?

మహిళల్లో మెనోపాజ్‌ తెచ్చిపెట్టే సమస్యలెన్నో. ఈస్ట్రోజెన్‌ లోపం వల్ల కుంగుబాటు, చికాకు, నిద్రలేమి, మతిమరపు, దురదలు, గడ్డలు రావడం... ఇలా రకరకాల సమస్యలు

Read More