పుల్లంపేట పొంగళ్ల ప్రసాదం పురుషులే పెడతారు

పుల్లంపేట పొంగళ్ల ప్రసాదం పురుషులే పెడతారు

సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా పుల్లంపేట మండలం తిప్పాయపల్లె సంజీవరాయ ఆలయంలో ప్రత్యేక ఆచారం తరతరాలుగా కొనసాగుతోంది. సంక్రాంతి పండుగ వచ్చే ముందు ఆదివారం ఆ గ్

Read More