కరోనా వైచిత్రి-12బాటిళ్ల మద్యం తాగేసిన ఎలుకలు

ధాన్యం దాచిపెట్టే గోదాముల్లో, సరుకులు దాచిపెట్టే గదుల్లో ఎలుకలు చొరబడి బస్తాలను, సంచులను కొరికేసి అందులోని ఆహారాన్ని తినేస్తుంటాయి. అయితే, విచిత్రంగా

Read More