₹755కోట్ల విరాళం

₹755కోట్ల విరాళం

అమెరికా బాస్కెట్‌బాల్‌ లెజెండ్‌ మైకేల్‌ జోర్డాన్‌ నల్లజాతీయుల శ్రేయస్సు కోసం భారీ విరాళంతో ముందుకొచ్చాడు. వాళ్ల సమానత్వం, సామాజిక న్యాయం, విద్య మొదలగు

Read More