దీపావళికి మిచిగాన్ రాష్ట్ర అధికారిక గుర్తింపు

దీపావళికి మిచిగాన్ రాష్ట్ర అధికారిక గుర్తింపు

దీపావళి పండుగను భారతదేశం మొత్తం జరుపుకునే అతి పెద్ద పండుగలలో ఒకటి. అలాంటి పండుగను ప్రవాస భారతీయులు పక్క దేశాల్లో జరుపుకోవడానికి చట్ట సభల్లో తీర్మానాలు

Read More