మిర్చి ఘాటు శరీరానికి గట్టిగా తగలాలి

ఉదయం దోశలు, ఇడ్లీల్లోకి కారంకారంగా చట్నీలతో మొదలవుతుంది.. మన ఘాటు ప్రయాణం.. రాత్రి పెరుగన్నంలో పచ్చిమిరపకాయ పచ్చిగా నంచుకుని తిన్నాకే ముగుస్తుంది. మన

Read More