తొందరగా పదండి-మైక్ పెన్స్ ఉత్సాహం

చంద్రునిపై తిరిగి కాలు మోపేందుకు అమెరికా గత కొంతకాలంగా ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. నాసా చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నాలను వేగవంతం చేయాలని ఆ దేశ ఉపాధ్యక్షుడు మైక్‌ పెన

Read More