కొలంబస్‌లో ఉల్లాసంగా టాకో వనభోజనాలు

కొలంబస్‌లో ఉల్లాసంగా టాకో వనభోజనాలు

టాకో (తెలుగు అసోషియేషన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఒహాయో) ఆధ్వర్యంలో కొలంబస్ లోని హైబాంక్స్ పార్కులో శనివారం నాడు వనభోజనాల కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. స్థానిక ప్రవ

Read More